ЈКП "Брегалница"-Делчево

ул. „Методи Митевски-Брицо” бр.36
тел:(033) 411-254; (033) 411-100Потпишан договорот за изградба на новата Пречистителна станица во делчевското село ТработивиштеДобитници на награди:


Слики од останатите учесници:


Доделување на награди: